1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Очакването на уикенда или отпуската винаги е заредено с положителна емоция, защото това е времето, което можем пълноценно да посветим на себе си и на хората, които обичаме. Но колко често тръгваме на път и изминаваме излишно дълги растояния, само за да избягаме от суматохата на града. Проектът "Комуникационна кампания за насърчаване вътрешния туризъм в Република България" има за цел да ни напомни, че близо до нас съществуват прекрасни места, които дават богат избор от възможности за прекарване на свободното време. Първосигнално се сещаме за морските и зимните курорти и несправедливо подминаваме дестинациите, предлагащи алтернативен туризъм. Затова акцентът на проекта е да популяризира по малко-известните туристически обекти в България, да събуди любопитството към живописните селца в страната ни, както и към паметниците на културата, които носят романтиката на миналото. Искаме да насочим вниманието ти и към един безценен дар на българската природата - минералните извори. В специализираните SPA&Wellness центрове можеш да поглезиш тялото и душата си в атмосфера на пълно спокойствие. Ако имаш нужда от динамика и съпричастност към случващото се във всяка точка на страната, ще намериш информация за празници и фестивали в събитийния календар в сайта. Съживи своята детска любознателност и потърси България.

Играй
Подреди пъзела!
Избери и подреди своя пъзел с красива картина от България и сравни времето си с другите участници!
Играй тук

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Оперативна програма РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 2007-2013 | www.bgregio.eu

  • "Този документ е създаден в рамките на проект "Комуникационна кампания за насърчаване на вътрешния туризъм в Република България", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и Държавния бюджет на Република България. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на икономиката, енергетиката и туризма и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган."
  • Администраторите на сайта potarsi.bulgariatravel.org не носят отговорност за настъпили промени относно представените събития.